logo
Hỗ trợ: 24/7
Điện thoại: 098 984 8886
Email: info@thuonghieuweb.com

Báo giá tên miền

updated on 2023-05-30

Thương Hiệu Web là đại lý đăng ký tên miền của các tổ chức quản lý tên miền trong nước và quốc tế, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ đăng ký, dịch vụ duy trì tên miền theo đúng giá được quy định bởi Bộ Thông Tin và Truyền Thông.


BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM .VN


Tên miền .VN


Lệ phí đăng ký (*)

(không chịu thuế)

(1)


Phí duy trì (**)

(không chịu thuế)

(2)

Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu

(chưa bao gồm VAT)

(3)

Dịch vụ tài  khoản quản trị tên miền năm tiếp theo

(chưa bao gồm VAT)

(4)


Tổng tiền năm đầu

(đã bao gồm 10% VAT)


= (1+2+3) + 10%*(3)


Tổng tiền năm tiếp theo

(đã bao gồm 10% VAT)

= (2+4) + 10%*(4)

Đăng ký

.vn

200.000đ

350.000đ

200.000đ

100.000đ

770.000đ

460.000đ


.com.vn | .net.vn | .biz.vn

200.000đ

250.000đ

200.000đ

100.000đ

670.000đ

360.000đ

.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền địa giới hành chính .vn

120.000đ

150.000đ

200.000đ

100.000đ

490.000đ

260.000đ

.vn có 1 ký tự

200.000đ

40.000.000đ

200.000đ

100.000đ

40.420.000đ

40.110.000đ


.vn có 2 ký tự

200.000đ

10.000.000đ

200.000đ

100.000đ

10.420.000đ

10.110.000đ


.name.vn

30.000đ

30.000đ

20.000đ

20.000đ

82.000đ

52.000đ

Tên miền Tiếng Việt

0đ

20.000đ

20.000đ

20.000đ

42.000đ

42.000đ

Transfer tên miền .VN
về TENTEN


Phí transfer


(1)


Phí duy trì (**)

(không chịu thuế)

(2)

Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo

(chưa bao gồm VAT)

(3)


Tổng tiền transfer + sử dụng năm tiếp theo

(đã bao gồm 10% VAT)

= (1+2+3) + 10%*(3)

Đăng ký

.vn

Miễn phí

350.000đ

100.000đ

460.000đ

.com.vn | .net.vn | .biz.vn

Miễn phí

250.000đ

100.000đ

360.000đ

.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền địa giới hành chính .VN

Miễn phí

150.000đ

100.000đ

260.000đ

.vn có 1 ký tự

Miễn phí

40.000.000đ

100.000đ

40.110.000đ


.vn có 2 ký tự

Miễn phí

10.000.000đ

100.000đ

10.110.000đ


.name.vn

Miễn phí

30.000đ

20.000đ

52.000đ

Tên miền Tiếng Việt

Miễn phí

20.000đ

20.000đ

42.000đ

Ghi chú: (*), (**): Biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.


BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ


Tên miền Quốc tế

Phí khởi tạo

Phí đăng ký

Phí duy trì /năm

Transfer về Tenten

Đăng ký

.com

280.000đ

300.000đ

255.000đ

.asia

98.000đ
350.000đ

350.000đ

288.000đ

.net

280.000đ
300.000đ

300.000đ

255.000đ

.info

99.000đ
350.000đ

350.000đ

255.000đ

.link

290.000đ

270.000đ

255.000đ

.club

59.000đ
380.000đ

380.000đ

355.000đ

.pw

40.000đ
475.000đ

475.000đ

380.000đ

.xyz

58.000đ
285.000đ

285.000đ

230.000đ

.click

255.000đ

255.000đ

205.000đ

.work

19.000đ
170.000đ

170.000đ

135.000đ

.top

59.000đ
278.000đ

278.000đ

255.000đ

.site

53.000đ
790.000đ

790.000đ

715.000đ

.online

53.000đ
830.000đ

830.000đ

750.000đ

.tech

120.000đ
1.650.000đ

1.650.000đ

1.380.000đ

.shop

259.000đ
990.000đ

990.000đ

990.000đ

.org.uk,.me.uk

250.000đ

250.000đ

255.000đ

.nagoya,.yokohama,.jp.net,.tokyo

265.000đ

265.000đ

255.000đ

.net.idn,.com.idn

265.000đ

265.000đ

255.000đ

.us

288.000đ

288.000đ

255.000đ

.okinawa

280.000đ

280.000đ

255.000đ

.onl,.pictures

285.000đ

285.000đ

255.000đ

.org

300.000đ

300.000đ

255.000đ

.jpn.com,.in.net

350.000đ

350.000đ

300.000đ

.biz

79.000đ
325.000đ

325.000đ

258.000đ

.tel

358.000đ

358.000đ

300.000đ

.cloud

360.000đ

360.000đ

355.000đ

.vip

365.000đ

365.000đ

355.000đ

.pro

375.000đ

375.000đ

355.000đ

.be

450.000đ

450.000đ

400.000đ

.kim,.pink,.blue,.red

460.000đ

460.000đ

385.000đ

.com.co,.nom.co,.net.co

465.000đ

465.000đ

400.000đ

.ninja,.rip

465.000đ

465.000đ

400.000đ

.fun

470.000đ

470.000đ

400.000đ

.mobi

475.000đ

475.000đ

400.000đ

.report,.city,.website,.reisen

493.000đ

493.000đ

478.000đ

.space

495.000đ

495.000đ

400.000đ

.gratis

500.000đ

500.000đ

400.000đ

.rocks,.futbol

550.000đ

550.000đ

445.000đ

.company,.agency,.supply,.center,.supplies,
.exposed,.education,.international,.support,.email,
.solutions,.photos,.management,.institute,.systems,
.tips,.schule,.network,.business,.football,
.equipment,.gallery,.graphics,.lighting,.photography,
.directory,.technology,.today

580.000đ

580.000đ

500.000đ

.dance

600.000đ

600.000đ

555.000đ

.in

600.000đ

600.000đ

580.000đ

.video,.band

600.000đ

600.000đ

500.000đ

.eu
bao gồm cả chi phí thuê địa chỉ bên EU

600.000đ

600.000đ

600000đ

.name

650.000đ

650.000đ

555.000đ

.pics,.help,.me,.co

650.000đ

650.000đ

500.000đ

.win

700.000đ

700.000đ

700.000đ

.webcam,.trade,.beer,.country

700.000đ

700.000đ

610.000đ

.bz

710.000đ

710.000đ

600.000đ

.ws

720.000đ

720.000đ

600.000đ

.works,.photo,.media,.digital,.cash,
.care,.associates,.toys,.gift,.construction,
.plumbing,.singles,.domains,.computer,.academy,
.estate,.contractors,.land,.kitchen,.guru,
.shoes,.training,.enterprises,.builders,.vacations,
.bike,.clothing,.bargains

720.000đ

720.000đ

600.000đ

.coffee

720.000đ

720.000đ

685.000đ

.soy,.fishing,.church,.bid,.rodeo,
.fish,.vodka,.nyc,.cooking,.horse

735.000đ

735.000đ

590.000đ

.id

790.000đ

790.000đ

600.000đ

.yoga, .vet,.rentals,.republican,.engineer,
.party,.army,.market,.casa,.rehab,
.science,.uno,.wtf,.immo,.forsale,
.airforce,.cc,.sarl,.direct,.surf,
.world,.kaufen,.deals,.auction,.discount,
.fitness,.software,.life,.guide,.gifts,
.farm,.community,.tools,.industries,.parts,
.accountant,.date,.review,.faith,.download,
.racing,.loan,.cards,.productions,.cheap,
.pub,.boutique,.solar,.lol,.watch,
.zone,.florist,.properties,.events,.house,
.express,.chat,.style,.cab,.garden,
.glass,.exchange,.gripe,.fashion,.wedding,
.catering,.foundation,.school,.repair,.social ,
.cool,.fit,.plus,.democrat,.immobilien,
.consulting,.moda,.gives,.sale,.money

790.000đ

790.000đ

650.000đ

.attorney

850.000đ

850.000đ

850.000đ

.kiwi,.buzz

850.000đ

850.000đ

700.000đ

.town,.services,.fail,.limited,.vision

850.000đ

850.000đ

800.000đ

.tattoo

870.000đ

870.000đ

650.000đ

.ski

900.000đ

900.000đ

760.000đ

.la

900.000đ

900.000đ

890.000đ

.rest

950.000đ

950.000đ

760.000đ

.ru.com,.us.com,.uk.com,.se.net,.hu.com,
.se.com,.ae.org,.cn.com,.de.com,.eu.com,
.gb.net,.gr.com,.sa.com,.no.com,.qc.com,
.kr.com,.uk.net,.ar.com

960.000đ

960.000đ

850.000đ

.mortgage

950.000đ

950.000đ

900.000đ

.tv

985.000đ

985.000đ

880.000đ

.vc

980.000đ

980.000đ

880.000đ

.org.tw,.com.tw

1.275.000đ

1.275.000đ

980.000đ

.tw

1.175.000đ

1.175.000đ

960.000đ

.marketing

1.095.000đ

1.095.000đ

900.000đ

.ink,.wiki

1.200.000đ

1.200.000đ

900.000đ

.cn

1.215.000đ

1.215.000đ

910.000đ

.cleaning

1.240.000đ

1.240.000đ

935.000đ

.black

1.290.000đ

1.290.000đ

975.000đ

.sexy

1.320.000đ

1.320.000đ

940.000đ

.mn

1.320.000đ

1.320.000đ

1.200.000đ

.poker

1.340.000đ

1.340.000đ

955.000đ

.store

1.350.000đ

1.350.000đ

990.000đ

.vegas

1.355.000đ

1.355.000đ

995.000đ

.camera,.holiday,.dating,.codes,.partners,
.bingo,.tours,.apartments,.furniture,.maison,
.condos,.tienda,.ventures,.holdings,.diamonds,
.voyage,.camp,.cruises,.expert,.golf,
.tennis,.flights,.memorial,.legal,.villas,
.healthcare,.claims,.restaurant,.university,.lease,
.tax,.surgery,.fund,.clinic,.dental,
.pizza,.viajes,.engineering,.financial,.finance,
.coach,.capital,.delivery,.insure

1.395.000đ

1.395.000đ

1.000.000đ

.limo,.recipes,.careers

1.395.000đ

1.395.000đ

1.275.000đ

.cz

1.520.000đ

1.520.000đ

1.500.000đ

.mx

1.520.000đ

1.520.000đ

1.385.000đ

.christmas

1.580.000đ

1.580.000đ

1.235.000đ

.green

1.635.000đ

1.635.000đ

1.615.000đ

.jp,.co.jp

1.750.000đ

1.750.000đ

1.595.000đ

.ac

1.730.000đ

1.730.000đ

1.565.000đ

.hn

1.830.000đ

1.830.000đ

1.650.000đ

.so,.br.com,.gb.com,.za.com,.uy.com

1.870.000đ

1.870.000đ

1.760.000đ

.com.sg,.sg

1.870.000đ

1.870.000đ

1.700.000đ

.bar,.cricket

1.935.000đ

1.935.000đ

1.670.000đ

.press,.global

1.990.000đ

1.990.000đ

1.735.000đ

.am

2.140.000đ

2.140.000đ

1.945.000đ

.fm

2.620.000đ

2.620.000đ

2.275.000đ

.adult,.loans,.host,.investments,.energy,
.reise,.gold,.porn,.credit,.best,
.accountants,.tires

2.680.000đ

2.680.000đ

2.280.000đ

.ceo

2.685.000đ

2.685.000đ

2.285.000đ

.xxx

2.820.000đ

2.820.000đ

2.265.000đ

.sc

2.820.000đ

2.820.000đ

2.555.000đ

.cm

2.930.000đ

2.930.000đ

2.745.000đ

.guitars,.property,.hiphop,.blackfriday,.audio,
.diet,.flowers

2.950.000đ

2.950.000đ

2.430.000đ

.casino

3.770.000đ

3.770.000đ

3.370.000đ

.creditcard

3.930.000đ

3.930.000đ

3.205.000đ

.hiv
Phí đăng ký tên miền .hiv sẽ được trích ra 125$ để ủng hộ vào Quỹ phòng chống HIV/AIDS

4.575.000đ

4.575.000đ

4.540.000đ

.juegos,.hosting

9.700.000đ

9.700.000đ

7.525.000đ

.rich

65.200.000đ

65.200.000đ

55.200.000đ

 

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%CÁC DỊCH VỤ ĐI KÈM TÊN MIỀN


Tên dịch vụ

Phí cài đặt

Duy trì hàng năm

Ghi chú

Managed DNS

Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel

Domain forwarding


Cho phép liên kết tên miền của bạn đến một địa chỉ Web đã có sẵn

Khóa tên miền

Tăng cường bảo mật cho tên miền chống transfer

Bảo mật thông tin tên miền

Toàn bộ thông tin Whois tên miền của bạn sẽ được dấu kín hoàn toàn với mọi công cụ Whois
   
 
Có thể bạn muốn xem thêm....

Những điều cần biết khi xây dựng website

Xây dựng một website không đơn giản chỉ là một gian hàng hay một tờ rơi. Bạn cần phải làm mọi cách để website của mình hướng tới khách hàng, và quan trọng hơn cả, là làm sao để nội dung của bạn có sức lan tỏa nhanh chóng trong môi trường mạng từ đó lôi kéo khách hàng đến với website của bạn

Xem chi tiết

Những điều cần biết về dịch vụ email với tên miền riêng

Email tên miền riêng là email gắn với tên miền của doanh nghiệp kiểu như tennhanvien@tencongty.com. Email tên miền riêng sẽ tạo sự chuyên nghiệp và tin cậy khi giao dịch, đồng thời có thể cấp phát cho nhân viên khi mới đi làm, thu hồi lại khi nhân viên đó thôi việc và lưu trữ được mọi giao dịch trên email mà không sợ nhân viên đổi mật khẩu, mang theo hòm thư khi rời công ty...

Xem chi tiết
Đội ngũ lập trình viên, kỹ thuật viên và seo-er của Thương Hiệu Web cam kết

Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ khách hàng 24 giờ 1 ngày, 7 ngày 1 tuần qua điện thoại, email và chat online

Hoàn tiền 100%

Trong thời gian 45 ngày sử dụng dịch vụ, nếu quý khách không hài lòng!

Cam kết uptime 99.99%

Nếu dịch vụ của quý khách bị gián đoạn, chúng tôi sẽ cộng thêm 1 tháng sử dụng

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Một đơn vị xây dựng web tận tâm và chuyên nghiệp!

"Thương Hiệu Web là đơn vị thiết kế website có năng lực, tôn trọng và có trách nhiệm với khách hàng, đặt mình vào vị trí khách hàng để mang lại cho khách hàng nhiều giá trị từ chính dịch vụ của mình. Với tôi, Thương Hiệu Web là một lựa chọn hợp lý!" Chị Nguyễn Phượng, TP kinh doanh, Công Ty Cổ Phần Quản Lý Công Trình Đô Thị Hải Dương.

Xem bình luận trên FB
Sitemap Điều khoản sử dụng Chính sách riêng tư
Bản quyền thuộc về công ty cổ phần truyền thông số VDATA
Tầng 2, tòa nhà 71 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3990 9643 - Email: info@vdata.com.vn
Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0102766780, do Sở KHĐT Tp Hà Nội cấp ngày 28/04/2009

Online